Bedrijfscertificering

Vakbekwaamheid en bedrijfscertificering IPM-Knaagdierbeheersing

N

Vóór en dóór ongedierteprofessionals

N

Stichting zonder winstoogmerk

N

Praktisch en up to date

N

Online in uw eigen tijd leren

N

Praktijklessen op echte werklocaties

N

Persoonlijke begeleiding

Bedrijfscertificering

Wij zijn – ondanks het feit dat overheid en normschrijvers (waarschijnlijk onbedoeld) heel hard bezig zijn om de administratieve last te verhogen – van mening dat alleen haalbare vakbekwaamheid en werkbare procedures IPM-Knaagdierbeheersing kunnen brengen waar we met zijn allen naar toe willen; minder (onnodig) gebruik van biociden.

Zorg ervoor dat u op tijd bent! Een certificerende instantie kan alleen een audit uitvoeren op een werkend systeem. Dit houdt concreet in dat een bedrijf minimaal 3 maanden aantoonbaar moet werken volgens het schema IPM-Knaagdierbeheersing alvorens een audit kan plaatsvinden.

Drie trajecten

HIK online + CIK online
In dit traject volg je online de nascholing HIK binnen/buiten en helpen we je na het behalen van de online eindtoets ( 4 dagdelen/50 punten) met het opstarten van de juiste bedrijfsvoering volgens het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing. Je krijgt hierbij een op maat geschreven handboek waarmee je direct aan het werk kunt, zodat binnen de gestelde termijn de CI kan komen auditeren.
De instructie is geheel online.

HIK online + CIK workshop fysiek
In dit traject volg je online de nascholing HIK binnen/buiten en helpen we je na het behalen van de online eindtoets ( 4 dagdelen/50 punten) met het opstarten van de juiste bedrijfsvoering volgens het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing. Je krijgt hierbij een op maat geschreven handboek waarmee je direct aan het werk kunt, zodat binnen de gestelde termijn de CI kan komen auditeren.
De instructie vindt fysiek plaats via een workshop bij onze leslocatie in Leusden.

CIK online
In dit traject volg je online onze instructie en leveren we jou het kant en klaar voor jouw bedrijf op maat geschreven handboek aan waarmee je de certificering in gang kunt zetten.
Dit geldt specifiek voor diegenen die zich al volledig hebben nageschoold voor HIK binnen/buiten.

 

Aanmelden bedrijfscertificering

Traject

Meer informatie of contact?

RPMV-Goedgekeurde opleidingen en nascholingen

Diplomahouders zijn wettelijk verplicht binnen 5 jaar 8 dagdelen (100 punten) nascholing te behalen. Voor het verkrijgen van uw nascholingspunten bent u bij ons aan het juiste adres!

N

Haal nascholingspunten

N

Stichting zonder winstoogmerk

N

Verleng uw diploma

Veel Gestelde Vragen

Kan iedereen aan de opleiding beginnen ?

Ja! Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich online bekwamen in de wereld van de plaagdieren. Of je nu jarenlang in het vak werkzaam bent of net komt kijken.

Is er een toelatingseis?

Nee! Iedereen die de Nederlandse taal enigszins machtig is kan met onze lessen uit de voeten. We bieden ook maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld
leerproblemen of een gave in het autistisch spectrum. Mail ons met al uw vragen of verzoeken!

Zijn er persoonlijke criteria ?

Voor wat betreft de opleidingen niet! Verder hangt het na het examen af van de specialisatie en het uiteindelijke werkgebied.

Wij beschouwen iedereen en elkaar als gelijken. Wij maken geen onderscheid en vinden dat ieder mens gelijke kansen verdient.

Wat levert het op ?

Een gediplomeerd plaagdierbestrijder kan aan het werk als zelfstandige of in een dienstverband bij een plaagdierpreventie bedrijf. Mede gezien de klimaatperikelen en het groeiende aantal invasieve exoten zoals de Aziatische hoornaar zal het werk in de toekomst alleen maar toenemen.

Wanneer kan ik beginnen met leren ?

Meteen! Meld u aan en u kunt direct aan de studie!

Zijn de opleidingen erkend ?

Ja! Al onze toetsen en examens worden afgenomen door hét exameninstituut van de
plaagdierbranche, RPMV

RPMV_logo_tekst

Kan ik extra begeleiding krijgen als ik vragen heb ?

Iedereen die kennis van het vak wil opdoen of uitbreiden kan bij ons aan de slag.

Als u problemen ondervindt bij het online leren kunt u 24/7 met vragen en opmerkingen bij ons
terecht via e-mail en WhatsApp.

Wanneer dit niet tot het gewenste studieresultaat mocht leiden, kunnen wij ook 1 op 1 begeleiding in de vorm van persoonlijk maatwerk aanbieden.

Mail ons voor een persoonlijk advies op maat!

Hoe zit het met IPM knaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023 ?

Het RPMV heeft op verzoek van het centraal college van deskundigen van het KPMB de examens aangepast aan de eisen van het protocol “IPM knaagdierbeheersing (HIK)“. Dit is het protocol dat vanaf 01-01-2023 verplicht wordt gesteld om knaagdieren te mogen bestrijden met biociden.

Het theorie-examen is opgedeeld in vijf modules met 30 vragen waarbij IPM volledig geïntegreerd is. Tevens is het praktijkexamen geoptimaliseerd naar de laatste maatstaven. Hiermee voldoet u bij de opleidingen LBT en BT van Stichting Lestrix aan de eisen die gesteld worden aan “Handboek IPM knaagdierbeheersing“ en voorkomt u dat u extra nascholingen dient te volgen om als plaagdierbestrijder te kunnen (blijven) werken.

U kunt bij ons op elk gewenst moment - waar u maar wilt- aan zowel de opleidingen LBT en BT als aan de HIK- nascholingen beginnen.

Bedankt voor de interesse!


We gaan binnenkort beginnen met het aanbieden van onze cursussen en nascholingen.
Laat hier uw email adres achter dan laten we het meteen weten zodra we gaan beginnen!

Bedankt voor uw aanmelding!