Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de Stichting Lestrix, dan legt u deze voor
aan het bestuur van Stichting Lestrix. Stichting Lestrix doet haar uiterste best om uw klacht
naar tevredenheid op te lossen. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Omschrijving van uw klacht

Geef in een brief per mail duidelijk aan wat uw klacht is en/of waarom of waarover u niet
tevreden bent. Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens.Uw brief via e-mail stuurt u o.v.v.
klacht naar: info@lestrix.nl

Reactie binnen 4 weken

Het bestuur van Stichting Lestrix streeft ernaar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren.
U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een reactie.

Niet eens met antwoord bestuur

Bent u het niet eens met de reactie van het bestuur? Dan kunt u zich wenden tot
de onafhankelijke geschillencommissie. Dit proces wordt u tegen die tijd nader
uitgelegd.

Uitspraak bindend

De uitspraak van de Geschillencommissie is voor u en voor de Stichting Lestrix
bindend. De Geschillencommissie brengt voor behandeling van een geschil kosten in
rekening en zal klachten en geschillen alleen schriftelijk behandelen.

Bedankt voor de interesse!


We gaan binnenkort beginnen met het aanbieden van onze cursussen en nascholingen.
Laat hier uw email adres achter dan laten we het meteen weten zodra we gaan beginnen!

Bedankt voor uw aanmelding!