Bestrijdingstechnicus plaagdieren en houtaantastende organismen

studietijd: 3 dagen naast de zelfstudie

Kosten inclusief standaard theorie-en praktijkexamen RPMV: € 1950,= exclusief 21% BTW

N

Vóór en dóór ongedierteprofessionals

N

Stichting zonder winstoogmerk

N

Praktisch en up to date

N

Online in uw eigen tijd leren

N

Praktijklessen op echte werklocaties

N

Persoonlijke begeleiding

OVERZICHT

In deze opleiding leert u alles wat u moet weten en kunnen om zelfstandig het vak uit te oefenen. U kunt aan de opleiding beginnen zonder dat u de LBT op zak hoeft te hebben.Als alle lesstof doorlopen is en alle examens zijn behaald, bent u bevoegd om zelfstandig vak-gerelateerde werkzaamheden te verrichten.

U leert alle voor het uitoefenen van het vak benodigde zaken uit de volgende modules:

  • Biologie
  • Wetskennis
  • Biociden en techniek
  • Wering en bestrijding plaagdieren
  • Arbeidsveiligheid

Deze lesstof is volledig online beschikbaar

U sluit het theoretische online deel van de opleiding na het doorlopen van alle lesstof en oefentoetsen af met een online examen bij het RPMV (bij onze prijs inbegrepen)

Mochten er tijdens de lessen vragen over de lesstof zijn dan kunt u via de mail info@lestrix.nl hierover vragen stellen. Deze worden dan door de betreffende vakdocent via de mail beantwoord.

Na het behalen van het theorie-examen wordt u uitgenodigd om 2 dagen samen met ons de theorie te vertalen naar werkzaamheden in de praktijk. U leert determineren en inventariseren. U leert een plan van aanpak te schrijven aan de hand van een risico-inventarisatie en we gaan actief aan de gang op echte werklocaties om u de kneepjes van het vak bij te brengen. Als wij en u genoeg vertrouwen hebben in de kennis en kunde, vragen we samen het praktijkexamen aan!

Wanneer dit behaald is kunt u zelfstandig of voor een werkgever aan de slag als bestrijdingstechnicus plaagdieren en houtaantastende organismen.

Meer informatie of contact?

RPMV-Goedgekeurde opleidingen en nascholingen

Diplomahouders zijn wettelijk verplicht binnen 5 jaar 8 dagdelen (100 punten) nascholing te behalen. Voor het verkrijgen van uw nascholingspunten bent u bij ons aan het juiste adres!

N

Haal nascholingspunten

N

Stichting zonder winstoogmerk

N

Verleng uw diploma

Veel Gestelde Vragen

Kan iedereen aan de opleiding beginnen ?

Ja! Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich online bekwamen in de wereld van de plaagdieren. Of je nu jarenlang in het vak werkzaam bent of net komt kijken.

Is er een toelatingseis?

Nee! Iedereen die de Nederlandse taal enigszins machtig is kan met onze lessen uit de voeten. We bieden ook maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld
leerproblemen of een gave in het autistisch spectrum. Mail ons met al uw vragen of verzoeken!

Zijn er persoonlijke criteria ?

Voor wat betreft de opleidingen niet! Verder hangt het na het examen af van de specialisatie en het uiteindelijke werkgebied.

Wij beschouwen iedereen en elkaar als gelijken. Wij maken geen onderscheid en vinden dat ieder mens gelijke kansen verdient.

Wat levert het op ?

Een gediplomeerd plaagdierbestrijder kan aan het werk als zelfstandige of in een dienstverband bij een plaagdierpreventie bedrijf. Mede gezien de klimaatperikelen en het groeiende aantal invasieve exoten zoals de Aziatische hoornaar zal het werk in de toekomst alleen maar toenemen.

Wanneer kan ik beginnen met leren ?

Meteen! Meld u aan en u kunt direct aan de studie!

Zijn de opleidingen erkend ?

Ja! Al onze toetsen en examens worden afgenomen door hét exameninstituut van de
plaagdierbranche, RPMV

RPMV_logo_tekst

Kan ik extra begeleiding krijgen als ik vragen heb ?

Iedereen die kennis van het vak wil opdoen of uitbreiden kan bij ons aan de slag.

Als u problemen ondervindt bij het online leren kunt u 24/7 met vragen en opmerkingen bij ons
terecht via e-mail en WhatsApp.

Wanneer dit niet tot het gewenste studieresultaat mocht leiden, kunnen wij ook 1 op 1 begeleiding in de vorm van persoonlijk maatwerk aanbieden.

Mail ons voor een persoonlijk advies op maat!

Hoe zit het met IPM knaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023 ?

Het RPMV heeft op verzoek van het centraal college van deskundigen van het KPMB de examens aangepast aan de eisen van het protocol “IPM knaagdierbeheersing (HIK)“. Dit is het protocol dat vanaf 01-01-2023 verplicht wordt gesteld om knaagdieren te mogen bestrijden met biociden.

Het theorie-examen is opgedeeld in vijf modules met 30 vragen waarbij IPM volledig geïntegreerd is. Tevens is het praktijkexamen geoptimaliseerd naar de laatste maatstaven. Hiermee voldoet u bij de opleidingen LBT en BT van Stichting Lestrix aan de eisen die gesteld worden aan “Handboek IPM knaagdierbeheersing“ en voorkomt u dat u extra nascholingen dient te volgen om als plaagdierbestrijder te kunnen (blijven) werken.

U kunt bij ons op elk gewenst moment - waar u maar wilt- aan zowel de opleidingen LBT en BT als aan de HIK- nascholingen beginnen.

Bedankt voor de interesse!


We gaan binnenkort beginnen met het aanbieden van onze cursussen en nascholingen.
Laat hier uw email adres achter dan laten we het meteen weten zodra we gaan beginnen!

Bedankt voor uw aanmelding!