Adviseur Houtbescherming

Tijdsduur: 12-16 uur online theorie en een praktijkdag in Leusden

 Kosten: € 475,= exclusief 21% BTW

N

Vóór en dóór ongedierteprofessionals

N

Stichting zonder winstoogmerk

N

Praktisch en up to date

N

Online in uw eigen tijd leren

N

Praktijklessen op echte werklocaties

N

Persoonlijke begeleiding

OVERZICHT

In deze cursus besteden we aandacht aan houtaantasting in en rond gebouwen. Vocht en onvoldoende ventilatie zijn veelvoorkomende gebreken die een bedreiging vormen voor de conditie van panden. Vaak vertonen de dakbedekking, goten en afvoeren mankementen door achterstallig onderhoud en moeilijke bereikbaarheid. Door vocht via lekkages of vanuit de bodem worden houtconstructies kwetsbaar. Niet alleen voor aantasting door schimmels, maar mede als gevolg daarvan sneller voor bepaalde houtaantastende insecten. Hout kan aangetast worden door verschillende organismen:

  1. insecten (zoals huisboktor, gewone houtworm, bonte knaagkever en spinthoutkever)
  2. schimmels (zoals huiszwam en kelderzwam)
  3. weekdieren die alleen in hout voorkomen (zoals paalworm)
  4. bacteriën

We nemen je mee in de wereld van de houtconservering en verduurzaming en leren je waar je aan
moet voldoen om te mogen werken conform de URL 5001 om in aanmerking te komen voor de
certificering IPM-houtbescherming

Deze opleiding wordt afgesloten met een online eindtoets van het RPMV. Om met biociden te mogen
werken dien je in het bezit te zijn van het vakbekwaamheidsbewijs Bestrijdingstechnicus Dierplagen
en Houtaantastende organismen.

 

Aandachtspunten

E

Herken verschillende houtsoorten en houtaantastende insecten en schimmels

E

Voer een adequate inspectie uit met de juiste benodigdheden en trek de juiste conclusies uit de gegevens die tijdens de inspectie naar voren zijn gekomen

E

Weet waar je informatie kunt vinden welk insecticide of fungicide je nodig hebt bij de bestrijding van welke insecten en schimmels

E

Leg uit waar je extra rekening mee moet houden als je een monumentaal pand gaat behandelen

E

Leer werken volgens de uitvoeringsrichtlijn (URL) 5001 van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten

Meer informatie of contact?

RPMV-Goedgekeurde opleidingen en nascholingen

Diplomahouders zijn wettelijk verplicht binnen 5 jaar 8 dagdelen (100 punten) nascholing te behalen. Voor het verkrijgen van uw nascholingspunten bent u bij ons aan het juiste adres!

N

Haal nascholingspunten

N

Stichting zonder winstoogmerk

N

Verleng uw diploma

Veel Gestelde Vragen

Kan iedereen aan de opleiding beginnen ?

Ja! Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich online bekwamen in de wereld van de plaagdieren. Of je nu jarenlang in het vak werkzaam bent of net komt kijken.

Is er een toelatingseis?

Nee! Iedereen die de Nederlandse taal enigszins machtig is kan met onze lessen uit de voeten. We bieden ook maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld
leerproblemen of een gave in het autistisch spectrum. Mail ons met al uw vragen of verzoeken!

Zijn er persoonlijke criteria ?

Voor wat betreft de opleidingen niet! Verder hangt het na het examen af van de specialisatie en het uiteindelijke werkgebied.

Wij beschouwen iedereen en elkaar als gelijken. Wij maken geen onderscheid en vinden dat ieder mens gelijke kansen verdient.

Wat levert het op ?

Een gediplomeerd plaagdierbestrijder kan aan het werk als zelfstandige of in een dienstverband bij een plaagdierpreventie bedrijf. Mede gezien de klimaatperikelen en het groeiende aantal invasieve exoten zoals de Aziatische hoornaar zal het werk in de toekomst alleen maar toenemen.

Wanneer kan ik beginnen met leren ?

Meteen! Meld u aan en u kunt direct aan de studie!

Zijn de opleidingen erkend ?

Ja! Al onze toetsen en examens worden afgenomen door hét exameninstituut van de
plaagdierbranche, RPMV

RPMV_logo_tekst

Kan ik extra begeleiding krijgen als ik vragen heb ?

Iedereen die kennis van het vak wil opdoen of uitbreiden kan bij ons aan de slag.

Als u problemen ondervindt bij het online leren kunt u 24/7 met vragen en opmerkingen bij ons
terecht via e-mail en WhatsApp.

Wanneer dit niet tot het gewenste studieresultaat mocht leiden, kunnen wij ook 1 op 1 begeleiding in de vorm van persoonlijk maatwerk aanbieden.

Mail ons voor een persoonlijk advies op maat!

Hoe zit het met IPM knaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023 ?

Het RPMV heeft op verzoek van het centraal college van deskundigen van het KPMB de examens aangepast aan de eisen van het protocol “IPM knaagdierbeheersing (HIK)“. Dit is het protocol dat vanaf 01-01-2023 verplicht wordt gesteld om knaagdieren te mogen bestrijden met biociden.

Het theorie-examen is opgedeeld in vijf modules met 30 vragen waarbij IPM volledig geïntegreerd is. Tevens is het praktijkexamen geoptimaliseerd naar de laatste maatstaven. Hiermee voldoet u bij de opleidingen LBT en BT van Stichting Lestrix aan de eisen die gesteld worden aan “Handboek IPM knaagdierbeheersing“ en voorkomt u dat u extra nascholingen dient te volgen om als plaagdierbestrijder te kunnen (blijven) werken.

U kunt bij ons op elk gewenst moment - waar u maar wilt- aan zowel de opleidingen LBT en BT als aan de HIK- nascholingen beginnen.

Bedankt voor de interesse!


We gaan binnenkort beginnen met het aanbieden van onze cursussen en nascholingen.
Laat hier uw email adres achter dan laten we het meteen weten zodra we gaan beginnen!

Bedankt voor uw aanmelding!