Arbeidsveiligheid

Tijdsduur: 6-8 uur

 Kosten: € 185,= exclusief 21% BTW

N

Vóór en dóór ongedierteprofessionals

N

Stichting zonder winstoogmerk

N

Praktisch en up to date

N

Online in uw eigen tijd leren

N

Praktijklessen op echte werklocaties

N

Persoonlijke begeleiding

OVERZICHT

In deze online nascholing leert u alles op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid.

Vanuit de Arbowet heeft iedere werkgever de verplichting een goede en gezonde werkplek en –sfeer te verzorgen. De praktijk leert dat er in veel gevallen wel het een en ander aan schort en dat dit vaak niet of nauwelijks te verhelpen is. Hoe gaan we in deze gevallen om met de arbeidsomstandigheden?

Een goed bestrijdingsplan valt of staat met de juiste risico-inventarisatie en een plan van aanpak. Waarom kijken we dan niet meteen naar de situaties die we kunnen verwachten als we op een bepaalde locatie aan het werk moeten.

Aandachtspunten

E

Wat is een LMRA?

E

Wat is een RI&E?

E

Hoe stel je zoiets op en welke rol heeft de werkgever daarin?

E

Kan een certificering hulp bieden?

E

Wie controleert en wat zijn de consequenties als de boel niet voor elkaar is?

E

Geldt dit ook voor zelfstandigen?

Registreer vandaag

CPMV-Goedgekeurde opleidingen en nascholingen

Diplomahouders zijn wettelijk verplicht binnen 5 jaar 8 dagdelen (100 punten) nascholing te behalen. Voor het verkrijgen van uw nascholingspunten bent u bij ons aan het juiste adres!

N

Haal nascholingspunten

N

Stichting zonder winstoogmerk

N

Verleng uw diploma

Veel Gestelde Vragen

Kan iedereen aan de opleiding beginnen ?

Ja! Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich online bekwamen in de wereld van de plaagdieren. Of je nu jarenlang in het vak werkzaam bent of net komt kijken.

Is er een toelatingseis?

Nee! Iedereen die de Nederlandse taal enigszins machtig is kan met onze lessen uit de voeten. We bieden ook maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld
leerproblemen of een gave in het autistisch spectrum. Mail ons met al uw vragen of verzoeken!

Zijn er persoonlijke criteria ?

Voor wat betreft de opleidingen niet! Verder hangt het na het examen af van de specialisatie en het uiteindelijke werkgebied.

Wij beschouwen iedereen en elkaar als gelijken. Wij maken geen onderscheid en vinden dat ieder mens gelijke kansen verdient.

Wat levert het op ?

Een gediplomeerd plaagdierbestrijder kan aan het werk als zelfstandige of in een dienstverband bij een plaagdierpreventie bedrijf. Mede gezien de klimaatperikelen en het groeiende aantal invasieve exoten zoals de Aziatische hoornaar zal het werk in de toekomst alleen maar toenemen.

Wanneer kan ik beginnen met leren ?

Meteen! Meld u aan en u kunt direct aan de studie!

Zijn de opleidingen erkend ?

Ja! Al onze toetsen en examens worden afgenomen door hét exameninstituut van de
plaagdierbranche, Stichting CPMV

Logo Stichting CPMV

Kan ik extra begeleiding krijgen als ik vragen heb ?

Iedereen die kennis van het vak wil opdoen of uitbreiden kan bij ons aan de slag.

Als u problemen ondervindt bij het online leren kunt u 24/7 met vragen en opmerkingen bij ons
terecht via e-mail en WhatsApp.

Wanneer dit niet tot het gewenste studieresultaat mocht leiden, kunnen wij ook 1 op 1 begeleiding in de vorm van persoonlijk maatwerk aanbieden.

Mail ons voor een persoonlijk advies op maat!

Is er subsidie beschikbaar ?

Wat velen niet weten is dat kosten voor de opleidingen voor plaagdierbeheersing fiscaal aftrekbaar zijn. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/FISIN2021/fiscale_informatie_2021-aftrek_studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven.html

Deze regeling zal doordat er weinig gebruik van wordt gemaakt waarschijnlijk eind 2021 aflopen. In plaats van deze belastingmaatregel heeft de overheid een subsidieregeling opgezet; het zogenaamde STAP budget. Stap staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Vanaf 01-01-2022 gaat deze regeling in dus WEES ER OP TIJD BIJ! Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/stap-budget

Hoe zit het met IPM knaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023 ?

Het CPMV heeft op verzoek van het centraal college van deskundigen van het KPMB de examens aangepast aan de eisen van het protocol “IPM knaagdierbeheersing (HIK)“. Dit is het protocol dat vanaf 01-01-2023 verplicht wordt gesteld om knaagdieren te mogen bestrijden met biociden.

Het theorie-examen is opgedeeld in vijf modules met 30 vragen waarbij IPM volledig geïntegreerd is. Tevens is het praktijkexamen geoptimaliseerd naar de laatste maatstaven. Hiermee voldoet u bij de opleidingen LBT en BT van Stichting Lestrix aan de eisen die gesteld worden aan “Handboek IPM knaagdierbeheersing“ en voorkomt u dat u extra nascholingen dient te volgen om als plaagdierbestrijder te kunnen (blijven) werken.

U kunt bij ons op elk gewenst moment - waar u maar wilt- aan zowel de opleidingen LBT en BT als aan de HIK- nascholingen beginnen.

Bedankt voor de interesse!


We gaan binnenkort beginnen met het aanbieden van onze cursussen en nascholingen.
Laat hier uw email adres achter dan laten we het meteen weten zodra we gaan beginnen!

Bedankt voor uw aanmelding!